Gardintrailer

Gardin eller kapell trailer, kärt barn har många namn. Ibland är den enkla lösningen den bästa och oftast den billigaste lösningen. Våra enheter finns med både utrikes och inrikeshöjd.
Med eller utan hückepack för järnvägstransport, med dragbara tak och anpassade för treaxlade dragbilar. Hyr eller köp, valet är ditt!

Kontakta oss